Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МЕТОДИЧНІ  РОЗРОБКИ  КАФЕДРИ


Викладачі

Ішков Валерій Валерійович


 Куцевол Марина Леонидіовна

1. Завдання і методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Спеціальні розділи мінералогії та петрографії» для студентів спеціальності 7.070701 Геологія / Уклад.: В.М. Нагорний, МЛ. Куцевол. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2002. – 31 с.

2. Практичне керівництво з лабораторних робіт з дисципліни "Лабораторні методи вивчення мінералів та гірських порід". Рентгенівський метод діагностики та якісного фазового аналізу мінералів. 

 Рентгеновский метод диагностики

 Лабораторная работа №1


Курмельов Ігор  Іванович

Лабораторні роботи з дисципліни "Лабораторні методи вивчення горючих копалин".

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

Лабораторна робота №3

Лабораторна робота №4 

Лабораторна робота №5

Лабораторна робота №6

Москаленко Алла Борисівна

1.Москаленко А.Б., Токар.Л.О. Геоморфологія та четвертинна геологія /Матеріали методичного забезпечення до лабораторних занять студентів за напрямом підготовки 6.040103 Геологія. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. –49 с. (метода_2011)

2. Москаленко А.Б. Геоморфология и четвертичная геология (конспект-лекцій)

3. Карти (М-36-107 М-36-116 М-36-119 М-36-120 М-36-128

М-36-129 М-36-130 М-36-132 М-36-139 М-36-140)

4. Лабораторні роботи з палеонтології 

Теоретичні відомості до лабораторної роботи №1. Робота з латинськими і латинізованими словами 
Лабораторна робота №1.  Вивчення типових представників типу PROTOZOA (найпростіші) 
Лабораторна робота №2. Вивчення типових представників типу PORIFERA и типу ARCHAEOCYATHA 
Лабораторна робота №3. Вивчення типових представників типу Coelenterata (кишковопорожнинні) 
Лабораторна робота №4. ARTHROPODA_TRILOBITA.pdf 
Лабораторна робота №5. 
Лабораторна робота №6. 
Лабораторна робота №7. 

5. Тестові завдання з дисципліни "Історична геологія"


Сливна Олена Василівна

Герб1.jpg

Петрография 


© 2006-2020 Інформація про сайт