Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Iванов Леонiд Лiкарионович

(1877-1946 рр.)

Ivanov.JPGМагiстр геологii та мiнералогii, професор з 1913 р. Закiнчив Московський унiверситет у 1902 р. Працював у Нацiональному гiрничому унiверситетi в 1908-1946 рр., завiдував кафедрою мiнералогii та кристалографii. Засновник науковоi школи з питань регiональноi мiнералогii. Найважливiшi працi присвяченi генезису та фiзiографii мiнералiв Украiни.

Станкевич Леонiд Йосипович

(1909-1971 рр.)

stankevich.JPG


Гiрничий iнженер-геолог, доктор геолого-мiнералогiчних наук з 1961 р., професор з 1962 р. Закiнчив ДГI у 1931 р. Працював у Нацiональному гiрничому унiверситетi в 1932-1971 рр., завiдував кафедрами мiнералогii та кристалографii в 1946-1964 рр., мiнералогii, кристалографiiта петрографii в 1964-1971 рр. Засновник науковоi школи генетичноi мiнералогii осадкових корисних копалин пiвдня Украiни. Найважливiшi працi присвяченi дослiдженням мiнералогii та рудоносностi Керченського залiзорудного i Нiкопольського марганцеворудного родовищ.Cемененко Микола Пантелеймонович

(1905-1997рр.)

Semenenko.JPG

Гiрничий iнженер-геолог, доктор геолого-мiнералогiчних наук з 1937 р., професор з 1937, академiк АН Украiни, вiце-президент АН Украiни 1950-1970 рр., лауреат Державноi премii Украiни та премii iм. В. I. Вернадського, заслужений дiяч науки Украiни. Закiнчив ДГI у 1927 р. У Нацiональному гiрничому унiверситетi в 1827-1941 рр., завiдував кафедрою петрографii в 1936-1941 рр. Органiзатор i перший директор Iнституту геохiмii та фiзики мiнералiв АН Украiни в 1969-1977 рр. Засновник визнаноi у свiтi науковоi школи металогенii Украiнського щита. Найважливiшi працi присвяченi геологii Украiнського кристалiчного щита, петрологii порiд докембрiйськоi основи щита, його корисним копалинам, магматичним утворенням, докембрiйським кристалiчним масивам.


Лазаренко Ерiк Олександрович

(1928-1985 рр.)


Lazarenko.JPG


Iнженер-геолог, доктор геолого-мiнералогiчних наук з 1971 р., професор з 1979 р., лауреат Державної премii Украiни. Закiнчив Львiвський державний унiверситет у 1953 р. Працював у Нацiональному гiрничому унiверситетi в 1974-1985 рр., завiдував кафедрою мiнералогii, кристалографii та петрографii у 1975-1985 рр. Засновник науковоi школи теробарогеохімії. Один з авторів металогенічної карти Карпат.
Нагорний Вiктор Миколайович

(1933-2012 рр.)

Nagorny.JPG

Гiрничий iнженер-геолог, доктор геолого-мiнералогiчних наук з 1982 р., професор з 1984 р. Вiдмiнник освiти Украiни з 1999 р. Закiнчив ДГI у 1958 р. У Нацiональному гiрничому унiверситетi з 1985 р., завiдував кафедрою мiнералогii, кристалографii та петрографii з 1985 до 2002 р. Засновник наукового напрямку генетичних причин змiни ступеня метаморфiзму вугiльних пластiв у Донецькому басейнi. Найважливiшi працi присвяченi вивченню тектонiчного чинника у формуваннi сучасного поля метаморфiзму вугiльних пластiв Донецького басейну. Дослiдження встановлюють роль основних геологiчних чинникiв у процессах метаморфiзму вугiлля. 


Герб1.jpg

© 2006-2020 Інформація про сайт