Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Предмети, що викладаються


Кафедра забезпечує викладання таких професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін:

§ Мінералогія;

§ Петрографія;

§ Літологія;

§ Історична геологія;

§ Палеонтологія;

§ Геоморфологія та четвертинна геологія;

§ Лабораторні методи дослідження мінералів та гірських порід;

§ Лабораторні методи дослідження твердих горючих копалин;

§ Технологічна мінералогія;

§ Пошукова мінералогія;

§ Гірничо-промислова геологія;

§ Родовища горючих корисних копалин.

Сьогодні кафедра має основною метою надання студентам глибоких теоретичних знань та необхідних практичнтх навичок та вмінь,  для використання їх у процесі подальшого навчання та у виробничій діяльності з обраної спеціальності.

Герб1.jpg

© 2006-2020 Інформація про сайт