Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

   Кафедра мінералогії та петрографії на протязі всього терміну свого існування активно займається справою студентської наукової діяльності. Творча наукова робота зі студентами геолого-розвідувального, починається з першого курсу та триває до дипломування.

    Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають участь у наукових дослідженнях, присвяченних вивченню речовинного складу корисних копалин та вміщуючих порід родовищ регіону . Результати цих праць неодноразово доповідалися на студентських конференціях міського, державного та міжнародного масштабу.  


                                                    Conf_2008.jpg

V Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «География, геоэкология, геология. Опыт научных исследований», присвяченій 90-річчю ДГУ 24-25 квітня 2008 р. прийняли участь студенти: Бегічев В.С., Коротенко Д.Л., Маяцький А.А., Приходченко Д.В. Романенко О.Р., Яцина Д.В. http://www.ggf-dnu.org.ua/publ/5-1-0-158


                                                       Conf_2009.jpg


VI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «География, геоэкология, геологія», присвяченій 225 річниці першовідкривача криворізьких руд Василю Зуєву. 28-30 квітня 2009 р. прийняли участь студенти: Ільенко В.А., Коваленко Э.Д., Козій Е.С., Маяцький А.А., Приходченко Д.В., Прудкий А.В., Романенко О.Р., Сліпенький Е.В., Супрян Я.И., Хачатурян А.А., Яцина Д.В. http://www.ggf-dnu.org.ua/publ/5-1-0-161


                                                              Conf_2010.png


VII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «География, геоэкология, геологія. Опыт научных исследований» 11-14 травня 2010 р. прийняли участь студенти: Абдуллахі І., Нестеренко О.Г., Орлова Т.В., Беспалов А.Р., Головко Е.А., Гордовенко К.А., Гудим О.В., Дехтярь Е.С., Дюбо М.Ю., Дегтяренко Ю.А., Ляшко Т.Г., Меюс А.Р., Дробницька Е.С., Узунова О.А. Ільенко В.А., Тітов В.В., Шкатула Е.А., Інкін А.В., Козій Е.С., Курмельов А.І., Нефедьова Т.В., Мулява А.В., Дорофєєва А.В., Парафесь Ю.А., Бдуленко Д.Е., Кинзонзи М.Н.Г., Полтавець М.И., Рекунович А.А. Рябченко В.В., Приходченко Д.В., Пижов Д.С., Прудкий А.В., Макумбу Г.Б., Слебченко Д.Ю., Козій Е.С., Терентьєв В.А., Сліпенький Е.В., Усачьова Д.А., Хачатурян А.А., Супрун Я.І., Коваленко Э.Д. http://www.ggf-dnu.org.ua/publ/5-1-0-170


                                                         Conf_2011.png


 VIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «География, геоэкология, геологія. Опыт научных исследований» 11-14 травня 2011 р. прийняли участь студенти: Абдулаєва Э.А., Тітов В.В., Андріянов І.К., Шкатула Е.А., Бдуленко Д.Е., Щербак Е.С., Мансурова К.Э., Безпалов А.Р., Бондаренко К.Н., Головко Е.А., Гордовенко К.А., Абдуллахі І., Гудым О.В., Дудко Е.А., Дягтярєнко Ю.А., Ільєнко В.А., Дюбо М.Ю., Ягольник О.В., Козій Е.С., Терентьев В.А., Курмельов А.И., Трусевич У.С., Ляшенко Т.Г., Макумбу Б., Шпильчак А.В., Коваленко Э.Д., Меюс А.Р., Нестеренко А.О., Нефедьова Т.В., Павлова Ю.Д., Полтавец М.И., Приходчеко Д.В., Приходченко А.В., Славинська О.В., Слепченко Д.Ю, Татарко Л.В., Черних М.Ю. http://www.ggf-dnu.org.ua/index/0-11

Герб1.jpg


© 2006-2020 Інформація про сайт