Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Минералогия


1. Булах А.Г. Минералогия с основами кристаллографии: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1989. – 351 с. http://www.twirpx.com/file/375856/

2. Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія. Ч.1. Кристалографія мінералів. - Львів: Світ, 1996.- 236 с.

3. Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія. Ч.2. Систематика, короткий опис і методика визначення мінералів.- Львів: Світ, 1996.- 216 с.

4. Куцевол Л.И. Генезис минералов: Учеб. пособие / Л.И. Куцевол, В.В. Яговдик. - Днепропетровск: Изд-во ДГИ.- 1981. - 69 с.

5. Провідний порадник до лабораторних робіт з геометричної кристалографії для студентів напряму підготовки «Геологія». Тема 1 – Симетрія кристалів / Упоряд.: Л.І. Куцевол, В.В. Ішков, М.Л. Куцевол. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.- 16 с.

6. Провідний порадник до лабораторних робіт з геометричної кристалографії для студентів напряму підготовки «Геологія». Тема 2 – Форми кристалів / Упоряд.: Л.І. Куцевол, О.І. Чорнобук. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.- 15 с. 
Герб1.jpg
© 2006-2018 Інформація про сайт