Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Лабораторні методи вивчення мінералів і гірських порід


1. Куцевол Л.І. Визначення породотворчих мінералів у прозорих шліфах: Навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – 127 с.

2. Завдання і методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Спеціальні розділи мінералогії та петрографії» для студентів спеціальності 7.070701 Геологія / Уклад.: В.М. Нагорний, МЛ. Куцевол. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2002. – 31 с.

3. Практичне керівництво з лабораторних робіт з дисципліни "Лабораторні методи вивчення мінералів та гірських порід". Рентгенівський метод діагностики та якісного фазового аналізу мінералів.РЕНТГЕНОВСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
© 2006-2018 Інформація про сайт