Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Куцевол Марина Леонідівна

Maryna.jpg

Кандидат геологічних наук, доцент.

Закінчила Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема за спеціальністю “Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин” (1988 р.). У 1999 р. захистила дисертацію і отримала диплом кандидата геологічних наук зі спеціальності “Мінералогія, кристалографія”. Працює на кафедрі з 2001 р.

Викладає дисципліни: “Мінералогія” (програма_Мінералогія), “Лабораторні методи вивчення мінералів та гірських порід” (програма_Лаб.мет.дослідж.мін.гп), веде лабораторні заняття з дисциплін “Петрографія” (програма_Петрографія) та "Літологія".

Має 18 друкованих праць, у тому числі співавтор монографії, автор чотирьох навчально-методичних посібників.

Наукові інтереси: мінералогія каменесамоцвітної сировини, генетична мінералогія.

email: m.kutsevol@gmail.com

Вибрані публікації:

  • Баранов П.М., Куцевол М.Л., Баранов А.Г. Нове самоцвітне каміння з Середнього Побужжя // Коштовне та декоративне каміння. - 1998, №3 (13). - С. 5-8.
  • Куцевол М.Л., Баранов П.Н., Бартоломеу А.Д.П. Типоморфные минералы-спутники агатов вулканогенной формации и коры выветривания // Сб. научн. трудов НГАУ.- 2003.- №16. - С. 15-21.
  • Самоцветы Украины: В 3-х томах. Т.1 / [Колл. авт.] - Киев: Ювелир-Пресс, 2005. - 64 с. 
  • Куцевол М.Л. Условия образования декоративных камней Карадага / Матеріали міжнародної конференції "Форум гірників - 2010". Д.: НГУ, 2010. - С. 65-73.
  • Куцевол М.Л. Цеолитсодержащие породы рудного горизонта Орджоникидзевского  месторождения марганца (Украина) / Форум гірників - 2012: матеріали міжнар. конф. - Д.: НГУ, 2012. Т.3. - С. 230-236.

DSC03428.JPG       DSC03434.JPG 

 студ-фото 003.JPG      

                                                  

© 2006-2018 Інформація про сайт