Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра мінералогії та петрографії - структурний підрозділ геолого-розвідувального факультету з початку минулого сторіччя. Завідувачами кафедри були відомі вчені: Л.Л. Iванов, Л.Й. Станкевич, М.П. Cемененко, Е.О. Лазаренко, В.М. Нагорний. В даний час на кафедрі працюють досвідчені викладачі І.І. Курмельов, М.Л. Куцевол, О.В. Сливна, А.Б. Москаленко та інші. Завідувачем кафедри є к. г.-м. наук, доцент В.В. Ішков.

DSCN6659.JPG

Кафедра забезпечує викладання таких професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін:

§ Мінералогія;

§ Петрографія;

§ Літологія;

§ Історична геологія;

§ Палентологія;

§ Геоморфологія та четвертична геологія;

§ Лабораторні методи дослідження мінералів та гірських порід;

§ Лабораторні методи дослідження твердих горючих копали;

§ Технологічна мінералогія;

§ Пошукова манералогія;

§ Гірничо-промислова геологія;

§ Родовища горючих корисних копалин.

Сьогодні кафедра має основною метою надання студентам глибоких теоретичних знань та необхідних практичнтх навиків та вмінь, для використання їх у процесі подальшого навчання та у виробничій діяльності з обраної спеціальності.

На кафедрі існують кабінети мінералогії, петрографії, історічної геології, лабораторія мікроскопічних методів дослідження мінералів, гірських порід і вугілля, в яких проводяться навчальний процес і наукові дослідження, із залученням студентів всіх курсів. Результати цих досліджень опубліковані в ряді статей в журналах та збірниках, навчально-методичних виданнях. Технічний стан і оснащеність лабораторій відповідають вимогам навчального процесу.

В останні роки на кафедрі викладаються 28 дисциплін для студентів геологорозвідувального, механіко-машинобудівного факультету і факультету будівництва денної форми навчання, а також інституту заочно-дистанційної освіти.

На кафедрі мінералогії та петрографії працюють 1 професор, 4 доцента и 2 асистента. У складі навчально-допоміжного персоналу 1 старший лаборант та 2 лаборанти. Співробітники кафедри ведуть активну профорієнтаційну Герб1.jpg роботу, організовують геологічні гуртки, геологічні експедиції, приймають участь у підготовці та проведенні студентських наукових олімпіад. 

© 2006-2018 Інформація про сайт